Amistad d.o.o.

Amistad d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, Srbija, je preduzeće koje se bavi servisom i ispitivanjem automata za igre na sreću po licenci izdatoj od Uprave za igre na sreću u junu 2005. godine.

Amistad d.o.o. je ovlašćen za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću od strane Uprave za igre na sreću po pravilniku o uslovima za obavljanje popravke stolova i automata za igre na sreću (SL.GLASNIK RS BR.152/20) koji je u primeni od 15.01.2021. godine.

Amistad d.o.o. radi u skladu sa svim zakonima i blisko sarađuje sa Upravom za igre na sreću, sa ovlašćenim laboratorijama: Vojnotehničkim institutom u Beogradu i Matematički fakultet - Univerzitet u Beogradu.