Cenovnik

R.b. Usluga Cena
1 Izlazak ovlašćenog lica na teren Novi Sad 1600,00 RSD
2 Izlazak ovlašćenog lica na teren Srbija po kilometru (način obračuna kilometraže: Novi Sad- lokacija - Novi Sad, putarine se dodatno naplaćuju) 38,00 RSD po kilometru
3 Započeti radni sat ovlašćenog lica radnim danom od 08 do 16 časova 2400,00 RSD
4 Započeti radni sat ovlašćenog lica za praznik ili posle 16 časova 3600,00 RSD
5 Utvrđivanje tehničke ispravnosti (provera TFK automata) 3000,00 RSD
6 Promena TFK automata 3000,00 RSD
7 Nulta kontrola 3000,00 RSD
8 Izrada servisne dokumentacije 1600,00 RSD
- Date cene su bez obračuna pripadajućeg PDV-a.
- Cene su iskazane po automatu/igračkom mestu/kladomatu.
- Navedene cene odnose se na rad servisera, a cena za utrošeni materijal, rezervne delove i popravku u servisu se posebno naplaćuju.
- U slučaju nepotrebnog zadržavanja servisera na mestu intervencije (čekanje na ključeve za aparat ili čekanje odgovornog lica od strane klijenta i slično), klijentu se naplaćuje započeti radni sat servisera i za to utrošeno vreme čekanja.
- Cene rezervnih delova nisu navedene. Klijent će biti posebno informisan pre svake intervencije o ceni koju je dužan da plati za rezervni deo.